Hoe krijgen we mensen zo ver dat ze zich bezig gaan houden met klimaatadaptatie? Vaak wordt er allereerst gedacht aan bewustwording. Door mensen in te laten zien wat de gevolgen zijn als we geen actie ondernemen, zien ze in dat ze dit toch moeten gaan doen. Helaas werkt het niet zo. Er is een stuk meer nodig dan bewustwording en kennis.  

Wat is klimaatadaptatie eigenlijk? Het eerste dat je vindt wanneer je gaat zoeken op internet is het volgende:

Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan, om de schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering te beperken en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten. (bron)

Uit deze tekst blijkt dat het hier gaat om gedrag dat mensen in de samenleving moeten vertonen, om te voorkomen dat klimaatverandering schadelijke effecten gaat hebben. Dit gaat voor een groot deel om menselijk gedrag. Kennis van hoe gedrag werkt is nodig om dit gedrag te kunnen veranderen.

Ook bij klimaatadaptatie speelt het onbewuste een grote rol. Ongeveer 95 procent van menselijk gedrag wordt bepaald door onbewuste processen. Dat betekent dat we er niet bewust over nadenken, geen rationele argumenten gebruiken en ook niet de voor- en nadelen van het gedrag afwegen. Kennis geven en bewustwording creëren is daarom niet genoeg om mensen klimaatadaptieve maatregelen te laten nemen.

Tussen kennis, een intentie tot gedrag en daadwerkelijk gedrag zitten ontzettend veel factoren. Barrières kunnen praktisch zijn of psychologisch. Zo kan het dat mensen geen groene tuin hebben omdat ze niet weten hoe ze moeten tuinieren. Dan werkt het dus niet om ze te motiveren om een groene tuin te nemen, want de barrière blijft bestaan. Ook kan het zijn dat mensen denken dat hun bijdrage geen zin heeft. Ze zien dat anderen het ook niet doen, dus waarom zouden zij wel veranderen? Dit is belangrijk om te weten van je doelgroep, want wanneer je weet wat hen drijft, weet je ook hoe je ze kunt veranderen.

Door eerst goed te analyseren welke barrières in de weg staan van het gewenste gedrag, en te kijken hoe je deze weg kunt nemen, kun je pas echt verandering bereiken. Onderzoek je doelgroep en achterhaal wat hen drijft.

Benieuwd hoe je dat aanpakt? Beluister eens onze podcast over het opstarten van een gedragsproject. We vertellen je alles over het belang van een vooronderzoek en geven je tips om er zelf mee aan de slag te gaan.