Minder bijplaatsing in Dordrecht

Projecten

In een anonieme wijk met een lage sociale cohesie, werd veel (grof) afval naast de container gezet.

Om dit probleem aan te kunnen pakken hebben wij eerst interviews en observaties gedaan. Hieruit bleek dat de kennis over grof afval (dat je dit kunt laten ophalen of zelf kunt wegbrengen) voldoende was. Echter waren er meerdere redenen waarom er toch nog bijplaatsing was. De anonimiteit van de wijk speelde een grote rol. Net als de sociale norm, die aangaf dat het oké was om afval bij te plaatsen. Bovendien werd dit gelijk opgehaald, waardoor mensen soms dachten dat het juist was om afval naast de container te zetten.

Onze interventie hield in:

  • een ontwerpwedstrijd voor de ondergrondse containers onder basisschoolkinderen uit de buurt
  • een bord met informatie, plus een bedankje van de kinderen om de wijk schoon te houden
  • grondcommunicatie die duidelijk maakt wat mensen met hun grof afval kunnen doen

Uit de effectmeting bleek dat de bijplaatsing van grof afval én restafval met 85% verminderde! Dit effect was na vier maanden nog steeds even groot.

Meer informatie over dit project? Neem contact op met Roos: roos@shiftgedrag.nl.

Foto's

Hoe kan SHIFT mij helpen?

In een strategiesessie helpen we je om te kijken welke aanpak voor jou de beste is. Het gesprek is geheel vrijblijvend.

Aanmelden nieuwsbrief